COMPUTER
NOTEBOOK
บริการให้เช่า

LED-TV
PROJECTOR
บริการให้เช่า

TOUCHSCREEN
DIGITAL SIGNAGE
VIDEO WALL
บริการให้เช่า

ทำไมต้อง Workgroup

มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เวิร์คกรุ๊ป จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 18 เม.ย. พ.ศ. 2550 เพื่อบริการให้เช่าอุปกรณ์ในการอบรม สัมมนา
อีเว้นต์ งานแสดงสินค้าและอื่น ๆ

ลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย

เวิร์คกรุ๊ป เคยให้บริการมาแล้วทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน กว่า 3,000 แห่ง

มีทีมงานมืออาชีพให้บริการ

มีประสบการณ์ ผ่านการติดตั้งานมาแล้วมากมาย แนะนำให้คำปรึกษา สามารถประเมินหน้างานได้

อุปกรณ์คุณภาพดี

มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังการใช้งานเสร็จ เพื่อเตรียมตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ในการให้บริการในครั้งต่อไป

มีบริการจัดส่ง ติดตั้้งและเก็บกลับ

เมื่อเช่าอุปกรณ์กับเรา เราจะจัดการให้ลูกค้าตั้งแต่จัดส่ง ติดตั้งและเก็บกลับให้ เพื่อความสะดวกของลูกค้า

ติดตั้ง ตรวจสอบ ก่อนใช้งาน

ทีมงานจะมีการตรวจสอบทุกครั้งเมื่อติดตั้งเสร็จ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า

1
YEARS EXPERIENCE
1 +
Clients
1 +
project

and more ....

team@work2007.com

workgroup2550

team@work2007.com

www.workgroup.co.th

workgroup2550

Scroll to Top