ทำไมต้อง Ram 8 G ? จำเป็นหรือไม่ ?

เริ่มแรกเราต้องรู้ก่อนเลยว่า เมื่อเราลง OS Windows เสร็จ ตัว OS …

ทำไมต้อง Ram 8 G ? จำเป็นหรือไม่ ? Read More »