บริจาค Notebook 6 เครื่อง , Printer 3 เครื่อง
เครื่องกดน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มูลนิธิกระจกเงา

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง
ที่ มูลนิธิกระจกเงา

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง , Notebook จำนวน 5 เครื่อง
Projector 2 เครื่อง และอุปกรณ์ Network
ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน จ.สุพรรณบุรี

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง
มูลนิธิกระจกเงา มารับที่บริษัท

บริจาคคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบ Network
ที่โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ จ.ชัยนาท ​

Scroll to Top